Numerologie

Numerologie is de leer der getallen, een verklarende wetenschap waar geleerden en wijsgeren zich al eeuwenlang mee bezig houden. Er wordt aangenomen dat het toeval niet zonder betekenis is. De geboorteplaats en geboortenaam bepalen iemands karakter en lot.

 

Uitgangspunten
De numerologie gaat er van uit dat uit de geboortegegevens en de naam een reeks getallen kan worden afgeleid waarmee men veel over het karakter en levenslot van die persoon te weten kan komen. Tevens wordt gewerkt met het bijbehorende teken van de dierenriem, een informatiegegeven waar ook veel waarde aan wordt gehecht. Numerologen gaan ervan uit dat de getallen alle ervaringen van het leven weerspiegelen, ook toekomstige. Elk getal kan zowel positief als negatief uitwerken, hoekgetallen nog krachtiger dan de ééncijferigen. Hoekgetallen zijn voor slechts weinig mensen weggelegd; alleen voor hen die deze cijfers kunnen hanteren.

 

Wil je je numerologie laten berekenen? dan kan dit. Je kan kiezen voor een uitgebreide of kleine berekening.