Schlusser Zouten

 

Schüssler; geboren in Oldenburg op 21 augustus 1821 was er zo’n honderdvijftig jaar geleden al van overtuigd dat de mineralensamenstelling in het lichaam van groot belang is voor de gezondheid van de mens. Vanuit zijn werk als klassiek homeopaat volgens de methode van Hahnemann is hij zijn onderzoek gaan toespitsen op de studie van de voedingszouten.
Na een lang onderzoek is hij zich gaan specialiseren op de toepassing van de zogenaamde voedings-zouten of biochemische zouten. Oorspronkelijk werkte hij met 12 mineralen en hierop bouwde hij een typologie. Naarmate hij z'n therapie verfijnde, ontdekte dr. Schüssler dat de resultaten steeds meer voldoening schonken en dat hij steeds meer cellen kon regenereren. Hij slaagde er zelfs in om zieke cellen te laten herstellen. Ondanks dat hij geen school heeft opgericht waarin zijn theorieën navolging konden krijgen is na zijn overlijden toch één leerling geweest die zijn kennis heeft kunnen overdragen.
Het gebruik van deze voedingszouten heeft zo nadien toch z'n intrede kunnen doen, en vooral in Duitsland ontstonden er allerlei zelfhulpgroepen van mensen die met de Schüssler-zouten hun gezondheid probeerden te verbeteren. De stelling van dr. Schüssler luidt, dat een cel ziek wordt als ze de noodzakelijke mineralen ontbeert. In deze tijd, waarin ons organisme meer en meer aan schadelijke invloeden is blootgesteld worden onze lichaamscellen behoorlijk zwaar op de proef gesteld. Een regelmatige inname van de noodzakelijke mineralen teneinde de weerbaarheid te verhogen is daarom geen overbodige luxe.

De zouten zijn afgeleid van de fundamentele bouwstoffen, de zogenaamde mineralen van het lichaam waaronder calcium, kalium, magnesium e.a. Ons lichaam bestaat voor het overgrote deel uit water waarin deze mineralen in welbepaalde verhoudingen voorkomen. De juiste verhoudingen zijn nood-zakelijk voor de vele processen die in het lichaam plaatsvinden en bij een tekort aan deze mineralen voelt men zich over het algemeen minder fit en vitaal en is men vatbaarder voor allerlei aandoeningen en ziekten. De celzouten zijn hoogenergetisch en stimuleren het natuurlijk regenererend vermogen van het organisme. Het zijn géén medicijnen, kunnen probleemloos gecombineerd worden met elke vorm van medicatie en zijn bij elke apotheek te bestellen in D6 of D12 potentie.